آمار مهاجرت به کانادا

آگوست 9, 2021
ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا

ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا

ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا در امر مهاجرت در سه ماهه دوم سال 2021 به ثیت رسانده […]
ارزیابی رایگان