اخبار اداره مهاجرت کانادا

آگوست 9, 2021
اخبار جدید کالج سنکا

اخبار جدید کالج سنکا

اخبار جدید کالج سنکا کالج سنکا شرط شرکت در کلاسهای حضوری و دیگر فعالیتهای حضوری در دانشگاه را تزریق واکسن اعلام کرد. این کالج که اولین […]
آگوست 9, 2021
ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا

ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا

ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا ثبت رکورد تازه ای توسط دولت کانادا در امر مهاجرت در سه ماهه دوم سال 2021 به ثیت رسانده […]
ارزیابی رایگان